Historisk arkiv

Endrer grensen mellom kommunene Rauma og Vestnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Rauma og Vestnes kommuner blir justert slik at området Vågstranda blir flyttet fra Rauma til Vestnes kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2021.

– Begge kommunene er enige om å justere grensen slik at innbyggerne i dette området i fremtiden vil tilhøre Vestnes kommune. Jeg vil berømme kommunestyret i Rauma for å ha fattet et vedtak som tar ønskene til innbyggerne i dette området på alvor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Vedtaket innebærer at 442 innbyggere i Vågstranda (grunnkretsene Hjelvik og Våge) bytter kommune fra Rauma til Vestnes.

Innbyggerinitiativ

Initiativet til å utrede grensejustering ble fremmet av Vågstranda Vel i 2016. Saken ble deretter liggende i ro hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal i påvente av utredninger av grensejusteringer som berørte nye kommuner fra 2020.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fikk i oppdrag å utrede saken 1. mars 2019, og oversendte sin tilrådning til departementet 28. mai. En innbyggerundersøkelse gjennomført i forbindelse med utredningen viser at 66 prosent av innbyggerne i Vågstranda ønsket overflytting til Vestnes kommune. Utredningen viser også at åpningen av Tresfjordbrua i 2015 har gjort at innbyggerne i Vågstranda i sterkere grad orienterer seg mot Vestnes kommune enn Rauma kommune. Fylkesmannen anbefalte departementet å vedta grensejusteringen.

Kommunestyrene i både Rauma og Vestnes har fattet vedtak om at grensejusteringen kan gjennomføres.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00