Forsiden

Historisk arkiv

Enklere regler ved arbeid på boliger og bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når man vil endre boligen eller bygget sitt, er det ofte vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder. Nå sender vi forslag til enklere regler på høring. – Disse reglene gjelder ved arbeid på over fire millioner bygninger i Norge, og de kan få betydning for oss alle. Enklere regler kan gjøre at vi får brukt byggene våre på en bedre måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Plan- og bygningsloven og tekniske krav er i stor grad utformet med tanke på nye bygg, men gjelder også ofte ved arbeid på eksisterende bygg. Da kan de være vanskelige, uhensiktsmessige og dyre å oppfylle. Vi vet også at kommuner, byggenæringen og bolig- og bygningseiere oppfatter reglene som kompliserte, uklare og vanskelige å praktisere, sier hun.

Forslag til lovendringer skal gjøre det enklere for eiere å endre eiendommen sin etter egne ønsker og behov. Det skal bli lettere å forstå reglene og vite hvilke krav som gjelder. Det skal også bli lettere å søke om og få unntak fra tekniske krav.

– Kommunene bruker store ressurser på disse byggesakene, og vi vet at bestemmelser og begreper tolkes ulik. Klarere regler skal derfor gi likere, raskere og mer forutsigbar byggesaksbehandling. Dette vil komme både eiere, næringen og kommunene til gode, mener Mæland.

Mæland viser også til at endel større byer har utfordringer med hyblifisering. Vi foreslår derfor lovendringer for at kommuner og sameier skal få bedre verktøy til å håndtere og påvirke omfanget av slik hyblifisering. Dette kan ivareta et godt bomiljø og nabolaget.

Høringen foreslår også en rekke andre forslag, og vi håper på mange nyttige innspill innen høringsfristen 1. september, avslutter Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00