Historisk arkiv

Færre ansatte i departementer og direktorater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny analyse fra Difi viser at det er et fall i antall ansatte i departementene og i direktoratene fra 2016 til 2017. Analysen viser at det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen som helhet i samme periode.

- Nå ser vi effekten av et langsiktig avbyråkratiserings- og effektiviseringsarbeid. Det blir færre ansatte i departement og direktorat, samtidig som vi styrker områder som beredskap, barnevern og arbeid. Vi flytter også flere arbeidsplasser ut av Oslo, og det er jeg veldig fornøyd med, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Difi har brukt tall fra SSB til å kartlegge antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen i perioden 2016 til 2017. Resultatet viser at regjeringen er godt i gjenge for å nå sine ambisiøse mål.

Statlige ansatte i sentralforvaltningen går ned fra 2016 til 2017. Dette gjelder både departementene og direktoratene.

- Jeg er fornøyd med utviklingen vi ser nå. Denne regjeringen er opptatt av å skape et bærekraftig velferdssamfunn, hvor offentlig sektor leverer gode tjenester til innbyggerne. Da må vi ha en effektiv offentlig sektor. Det er gledelig at det er vekst i statlige ansatte på regjeringens satsingsområder slik som politi, barnevern og arbeid. De innbyggerrettede tjenestene blir styrket, sier Mæland.

Analysen til Difi viser at det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016. Justeres det for omorganiseringer har det vært en økning på 889 ansatte. Dette gir en vekst på 0,5 prosent, som er klart under den generelle sysselsettingsveksten på 1,3 prosent.

- Regjeringen oppfyller Granavolden-plattformen, samtidig som det er skapt 56 000 nye arbeidsplasser det siste året - tre av fire i privat sektor, sier Mæland.

I tillegg er det færre ansatte i departementene og i direktoratene i 2017 enn i 2016, og syv av ti arbeidsplasser i statsforvaltningen har arbeidssted utenfor Oslo. Det er effektivisering som er hovedårsaken til nedgangen i antall ansatte, viser Difi sin analyse.

– Jeg mener disse tallene viser at vi treffer på vårt mål om avbyråkratisering, effektivisering og at vi treffer når det gjelder å prioritere viktigste samfunnsområder. Men vi er ikke ferdige. Statsforvaltningen er stor i Norge, og vi må hele tiden tenke gjennom hvordan vi tar i bruk fellesløsninger og ny teknologi, og hvordan vi bruker hoder og hender på rette måte, sier statsråden.

Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00