Historisk arkiv

Gode sikkerhetsråd til alle kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Som en del av tiltaksplanen for å øke motstandsdyktigheten mot påvirkning og hybride trusler under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, sender regjeringen nå ut en brosjyre til alle som stiller til valg i høst. Brosjyren inneholder gode råd om hvilke forholdsregler man kan ta for å bli mindre sårbar for påvirkning.

− Vi ønsker å informere de som stiller til valg i høst om noen enkle tiltak de kan gjøre for å gjøre seg litt mindre sårbare for uønsket påvirkning. Vi deler også noen konkrete tips om hvordan de ivartar egen IKT-sikkerhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Skal gjøre kandidatene mer bevisste

Formålet med brosjyren er å øke bevisstheten til listekandidatene. Alle kandidatene i hele landet får samme informasjon. Brosjyren forklarer blant annet hvorfor den enkelte kandidat kan utsatt for uønsket påvirkning, hvordan informasjon kan komme på avveie og hva de kan gjøre for å hindre dette.

− Det er viktig at kandidatene blir bevisste på at de kan være en inngangsport for personer eller tjenester som ønsker tilgang til informasjon. Brosjyren forklarer på en enkel og forståelig måte hva man gjøre for å sikre at dette ikke skjer, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Kommer i posten til alle

Alle kandidater som står på liste får tilsendt brosjyren i løpet av sommeren.

Brosjyren er utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, i samarbeid med Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste. Arbeidet er koordinert med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Valgdirektoratet.

Regjeringen sendte også i 2017 ut en brosjyre til alle som stilte til valg ved stortingsvalget 2017.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartemetets pressetelefon: 22 24 25 00