Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hattfjelldal kommune har fått samisk navn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hattfjelldal kommune i Nordland har fått det samiske navnet Aarborten tjïelte etter behandling i statsråd 14. juni.

Hattfjelldal søkte om godkjenning av Aarborten tjïelte som samisk navn på kommunen 2. januar 2019. Navnet er i samsvar med Sametingets tilrådning. 

Det samiske navnet er godkjent med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3, første ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00