Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nesbyen blir nytt navn på Nes kommune i Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er i dag vedtatt at Nes kommune i Buskerud får navnet Nesbyen fra årsskiftet. – Jeg vil berømme lokalplitikerne for en god prosess om et tema det er mange meninger om. De lokale vedtakene gjør det enklere å skille de to kommunene og sikre god beredskap. Det er jeg glad for, sier statsråd Monica Mæland.

Kongen i statsråd har i dag fastsatt Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i dagens Buskerud fylke fra 1. januar 2020.

Nes kommune i Buskerud og Nes kommune i Akershus har så langt blitt skilt fra hverandre ved hjelp av fylkesnavnene. Fra 1. januar 2020 vil begge kommunene ligge i Viken fylke. Dermed var det også nødvendig å se på kommunenavnene.

Begge kommunene har kjørt lokale prosesser, og forankret de ulike alternativene blant sine innbyggere. Nes i Akershus vedtok at de primært ønsker å beholde dagens kommunenavn, mens Nes i Buskerud vedtok at de ønsker å bytte navn til Nesbyen.

Fastsettelse av Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i Buskerud med virkning fra 1. januar 2020 (PDF)

 

 

Kommunal- og moderniserngsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00