Historisk arkiv

Ny direktør for Statens kartverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrerende direktør Johnny Welle ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

Kartverket skal sørge for at kart- og eiendomsinformasjon er oppdatert, noe som gir grunnlag for verdiskaping og utvikling.

– Kartverket har et viktig samfunnsoppdrag, og forvalter en kritisk del av vår felles infrastruktur, som bare vil få økt betydning i årene som kommer. Med Johnny Welle som ny direktør får vi en dyktig og kompetent direktør med solid ledererfaring fra teknologibransjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Johnny Welle er 51 år og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Entur AS. Entur er et teknologiselskap eid av Samferdselsdepartementet. Welle er utdannet økonom fra BI og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy.

Stillingen som direktør for Kartverket ble lyst ut 6. september som følge av at åremålsstillingen til Anne Cathrine Frøstrup utløper 31.03.2020. Det er foreløpig ikke avklart når Welle tiltrer i stillingen.

Ny direktør for Statens kartverk: Johnny Welle Foto: Bo Mathisen

– Jeg gleder meg til å være med på den spennende digitaliseringsreisen Kartverket har startet. Kartverkets data og tjenester utgjør viktige byggeklosser i fremtidens digitaliserte samfunn, og det er avgjørende at Kartverket fortsetter å utvikle tjenester som møter brukernes behov. Kartverket er kjent for sin sterke fagkompetanse, og jeg ønsker å bidra til at samarbeidet internt og eksternt skaper verdi for brukere, kunder og samfunnet, sier Welle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00