Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny handlingsplan skal sikre en åpen og mer brukervennlig forvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I regjeringens fjerde handlingsplan om Open Government Partnership (OGP) presenterer vi åtte forpliktelser om åpenhet i forvaltningen. – Jeg håper og tror dette bidrar til en mer åpen, velfungderende og brukervennlig forvaltning. Målet er bedre påvirkningsmuligheter for innbyggerne og bedre tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Denne uka setter det internasjonale samfunnet søkelyset på hvordan forvaltningen kan tjene innbyggerne bedre gjennom økt åpenhet. Norge har satt i gang flere tiltak, blant annet handlingsplanen om Open Government Partnership.

Den toårige handlingsplanen trer i kraft i sommer og inneholder åtte forpliktelser, som handler om alt fra antikorrupsjonsarbeid, åpenhet om reelt eierskap, deling av data og offentlige anskaffelser.

Norge var med på å etablere OGP-samarbeidet, som i dag omfatter mer enn 70 stater. Hvert land skal lage toårige handlingsplaner med konkrete og målbare forpliktelser om åpenhet i forvaltningen. Norge har nå ferdigstilt sin fjerde handlingsplan.

Tre hovedprioriteringer

De åtte forpliktelsene sorterer under tre hovedprioriteringer:

1) Integritet og åpenhet i forvaltningen

  • Veiledning for å oppfylle plikten til journalføring og arkivering av dokumenter  
  • Tilgjengeliggjøring av energistatistikk
  • E-innsyn og potensialet for å spre e-innsyn i kommunal sektor  

2) Åpne data og viderebruk av offentlige data

  • Gjennomføre en strategi for åpne kulturdata  
  • Digitale plan- og byggesaksprosesser med tilrettelagt veiledning og arealprofiler  

3) Åpenhet om offentlige anskaffelser, reelle rettighetshavere og antikorrupsjon

  • Effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved å heldigitalisere anskaffelsesprosessen  
  • Forebygge korrupsjon  
  • Etablere offentlig register over reelle rettighetshavere  

Det enkelte fagdepartement har ansvar for å følge opp forpliktelsene på sine områder.

Mål om en effektiv forvaltning

OGP har samme mål som regjeringen, nemlig en effektiv forvaltning som tjener innbyggerne på best mulig måte. Innholdet handlingsplanen faller derfor godt sammen med regjeringens moderniseringsarbeid, sier statsråd Monica Mæland.

Statsråden minner om at OGP er et internasjonalt samarbeid for åpenhet.

− Det er viktig å huske at Norge har en liten og åpen økonomi. Vi har egeninteresse av å samarbeide internasjonalt om åpenhet med felles regler og rutiner. Å ha oversikt over reelt eierskap er spesielt viktig for Norge. Handlingsplanen kan være et viktig redskap for å fremme nasjonale tiltak som støtter kampen mot korrupsjon, sier hun.

Et annet sentral punkt i handlingsplanen er viderebruk av offentlige data. Dette er viktig for innovasjon i næringslivet, samtidig som det kan gi folk bedre tjenester.

− Integritet og åpenhet i forvaltningen er viktig for å styrke innbyggernes tillit til forvaltningen. Dette er spesielt viktig i en tid hvor vi ser at denne tilliten mange steder i verden svekkes, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00