Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen gir flere vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, og om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil med denne satsingen kunne bli boligeiere i år, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å bevilge 118 millioner kroner ekstra til tilskudd til etablering i 2019. Pengene skal gå til en ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier. Om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

Vil hindre at fattigdom går i arv

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt. Regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, skal kunne eie egen bolig, sier Mæland.

Vanskeligstilte barnefamilier har svært lav inntekt og bort ofte trangt. De får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig fordi de mangler egenkapital og har heller ikke utsikter til å spare opp til egenkapital på sikt.

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv, sier Mæland.

Husbanken administrerer satsingen. Husstander med barn får høyest prioritet, men også andre utsatte grupper kan søke fra den ekstraordinære potten.

Midlene omdisponeres fra tilskudd til utleieboliger

Etterspørselen etter tilskudd til utleieboliger er lavere enn tidligere år. Kommunene har de seneste årene investert svært mye i utleieboliger for vanskeligstilte med tilskudd fra Husbanken.

– De boligsosiale utfordringene er der fortsatt, men vi ser at vi trenger å satse på andre virkemidler. Samtidig som fattige familier får mer stabile og selvstendige boforhold, frigjøres flere utleieboliger til andre vanskeligstilte, sier Mæland.

Husbanken har fortsatt midler igjen til utleieboliger, og Mæland oppfordrer kommuner som trenger flere egnede utleieboliger til å søke.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00