Historisk arkiv

Regjeringen øker bostøtten for barnefamilier fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Som en del av kampen mot fattigdom får 18 000 familier opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 66 millioner kroner i 2019. Bostøtte skal sikre at familier med lav inntekt og høye boutgifter kan bo godt.

18 000 familier får mer utbetalt

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig blir de boligsosiale behovene større, blant annet ved at andelen barn i lavinnteksthusholdninger har økt, sier Mæland.

18 000 barnefamilier vil få opp til 8 000 kroner mer i bostøtte hvert år. I tillegg kan om lag 1 100 nye mottakere få rett på bostøtte. 900 av disse er barnefamilier.

– Det vil skape en tryggere hverdag for svært utsatte familier. En god bolig, og et godt og trygt bomiljø er viktig for barns oppvekstsvilkår, sier Mæland.

Regjeringens forslag innebærer en varig økning av boutgiftstakene for husstander med to eller flere personer fra 1. juli i år. Mer informasjon om beregningen av bostøtte finnes på Husbankens hjemmesider.

Regjeringen prioriterer de vanskeligstilte på boligmarkedet

Regjeringen har gjort flere større grep for å forbedre bostøtten. Alle bostøttemottakere fikk i april hjelp til å dekke høye strømregninger gjennom en engangsutbetaling på til sammen 268 millioner kroner. I årets statsbudsjett har regjeringen også styrket bostøtten for barnefamilier.

– I Granavolden-plattformen har regjeringen sagt at vi vil sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest. Det prioriterer vi høyt, sier Mæland.

Midlene er en omdisponering fra tilskudd til utleieboliger, hvor etterspørselen er lavere enn forventet. Husbanken har fortsatt midler igjen til utleieboliger, og Mæland oppfordrer kommuner som trenger flere egnede utleieboliger til å søke.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00