Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Starter arbeid med stortingsmelding om den digitale grunnmuren – mobil og bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen har store ambisjoner for digitaliseringen av Norge. Gode og sikre mobil- og bredbåndsnett er selve grunnmuren og en forutsetning for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Derfor vil vi lage en egen stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom), sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Viktige temaer i stortingsmeldingen vil være sikkerhet og beredskap i ekomnettene, hvordan legge til rette for økt konkurranse og hvilke mål vi skal ha for bredbåndsdekningen etter 2020. Meldingen skal også omtale leveringsplikt for bredbånd.

– Vi har gode forutsetninger for å nå målet om 90 prosent dekning innen utgangen av 2020. Ferske tall viser at 86 prosent av alle husstander har tilbud om høyhastighetsnett, og veksten er størst i distriktene. I 2013 var det bare 11 prosent av husstandene i spredtbygde strøk som hadde tilgang på fiber. Det har vært en formidabel utvikling, men vi er ikke i mål, sier Astrup.

– Det er ikke bare viktig at folk har tilgang på tilstrekkelig bredbånd, men at man har valgfrihet og at man i tillegg har tilgang til en pris som gjør det mulig å ta i bruk. Derfor trenger vi konkurranse, og vi vil i meldingen se om det er måter å styrke konkurransen på, sier Astrup.

Han inviterer bransjen til å komme med innspill i meldingsarbeidet, og vil allerede i høst arrangere møter med flere miljøer.

– Mobil- og bredbåndsnettene er blitt som strøm og vann. Det er noe man trenger for å fungere i et moderne samfunn. Jeg gleder meg til å sette i gang dette viktige arbeidet og ser frem til mange gode innspill, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00