Historisk arkiv

Videre planlegging av Hordfast skal skje med bruk av statlig reguleringsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.

− Statlige reguleringsplaner er nødvendig for å sikre samordning og fremdrift i det videre planarbeidet, og er i tråd med hva de berørte kommunene ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 5. september 2019 den statlige kommunedelplanen for E39 Stord-Os. Kommunedelplanen skal nå følges opp og konkretiseres med reguleringsplaner for strekningen. Selv om trasevalget for E39 Stord-Os er avgjort, mener både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet at det er hensiktsmessig å benytte statlig plan også på reguleringsnivå i denne saken.  

− Hordfast er et viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det redusere avstander, reisetid og knytter sammen to store bo- og arbeidsmarkedsregioner i Norge. Det er derfor viktig med en effektiv og god planlegging videre av dette prosjektet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Både Stord, Tysnes og Os kommuner ønsker at det skal brukes statlig plan. Kommunene viser til at planprosessen for den statlige kommunedelplanen har vært god, og at kommunene har blitt godt involvert gjennom hele prosessen. Fordi prosjektet overskrider kommunegrensene, og det er behov for gode og samtidige vedtak, ønsker kommunene at også reguleringsarbeidet blir gjennomført som statlig plan. Også Statens vegvesen ønsker at det brukes statlig plan.    

 

Kommunal- og moderniseringsdepartemetets pressetelefon: 22 24 25 00