Historisk arkiv

Vil ha ti råd fra distrikts-ungdommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hva skal til for at unge vil bo, arbeide og investere fremtiden si på bygda? Dette vil vi ha svar på når regjeringen inviterer ti ungdommer til å gi oss ti råd til distriktspolitikken.

Mange distrikter opplever at befolkningen blir eldre, og at færre unge skal sørge for den lokale velferden i fremtiden. Samtidig opplever mange lokalsamfunn at unge som flytter ut for å skaffe seg utdanning aldri kommer tilbake igjen. Hvis distriktene skal være gode steder å bo, også i fremtiden, må unge som vokser opp på bygda ha lyst til å investere fremtiden si der.

Derfor inviterer regjeringen ti ungdommer til å gi oss ti konkrete råd til hvordan vi kan gjøre det attraktivt å bo og arbeide i distriktene.

– Ungdom vet hvordan det er å vokse opp i dag, og er eksperter nettopp på å være ung. Vi trenger bygdeungdommens perspektiver, og de som blir valgt ut får en unik mulighet til å påvirke fremtidens distriktspolitikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ungdommens distriktspanel skal bestå av ungdommer fra hver av landets ti regioner. Våren 2021 skal gi de gi regjeringen ti råd om fremtidens distriktspolitikk. Panelet skal samles flere ganger i regi av Distriktssenteret, og vil samarbeide tett med de kommunale og fylkeskommunale ungdomsrådene.

– Vi starter rekrutteringen nå, og håper mange vil melde seg på, sier Mæland

Målet er at panelet skal være på plass til jul.

Se også: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00