Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

10 kommuner i Finnmark får økt mobilberedskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Ett av tiltakene er å øke satsingen på mobil beredskap i Finnmark. Dette vil bidra til aktivitet og oppdrag for lokale entreprenører, samtidig som landsdelen blir bedre rustet mot at mobilnettene faller ut, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Som en del av den tredje krisepakken i forbindelse med koronasituasjonen, foreslår regjeringen å bevilge 90 millioner kroner til utbygging av forsterket mobilberedskap til ti kommuner i Finnmark.

- Ekstremvær, ras og flom kan skade mobilnettene. Finnmark har en sårbar infrastruktur for bredbånd- og mobilnett. Vi foreslår derfor å øke satsingen på forsterket mobilberedskap i regionen, slik at nettene også fungerer ved langvarig strømbrudd, sier Helleland.

Det foreslås at den ekstra bevilgningen går til Program for Forsterket ekom (elektronisk kommunikasjon), i følgende kommuner: Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Alta.

Fra før har seks andre kommuner i Finnmark fått forsterket sin mobilberedskap gjennom programmet, og det planlegges for at Kautokeino og Karasjok kommer med neste år.

- Mobilnettene blir stadig mer avgjørende for den totale samfunnssikkerheten, verdiskapingen og beredskapen i landet. At mobilnettene fungerer i en krisesituasjon er viktig for at helsearbeidere får snakket med hverandre, at brannvarslere skal fungere og at lokal kriseledelse og innbyggere kan gi og motta beskjeder selv om det er strømbrudd, sier Helleland.

Kraftig økt innsats på sikkerhet

Tidligere i år ble det tildelt nær 90 millioner kroner til utbygging av forsterket mobilkommunikasjon i 11 kommuner i Indre Agder.

Inkludert det siste forslaget vil 62 kommuner i distrikts-Norge ha fått penger til forsterket mobilkommunikasjon. Ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

- Så langt er pengene gått til utbygging i kommuner i Nord-Norge, på Vestlandet og i Agder med sårbar infrastruktur og mye ekstremvær. På sikt er målet å styrke mobilberedskapen i alle landets kommuner, sier Helleland.

Forsterket beredskap i tre døgn

Staten påla i 2014 mobiltilbyderne å utvide reservestrømkapasiteten til 2-4 timer for hele landet. Samme år startet programmet som gir ekstra forsterket mobilberedskap.

I kommuner som får penger til dette utpekes ett område som er særlig viktig for krisehåndtering. Det er ofte i området der lokal kriseledelse holder til og der det bor relativt sett mye folk. Det bygges forsterket nødstrøm for tre døgn både ved basestasjonene hvor mobilsignalene blir sendt ut i luften til våre mobiltelefoner, og ved tilførelsene til basestasjonene. Videre blir det etablert en alternativ forbindelse inn til de aktuelle basestasjonene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00