Historisk arkiv

250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Mange smittede og mange i karantene bidrar både til at det blir vanskeligere å levere gode tjenester, og til økte utgifter for kommunene. – Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, øker vi tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner, sier Astrup

Pengene skal dekke merutgifter som følge av utbruddet og tildeles som skjønnstilskudd. I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene neste år når skatteinngangen blir lavere og behovet for sosialhjelp har økt. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og utelukker ikke at det vil bli behov for ytterligere bevilgninger til kommunene, sier Astrup.

Tabell 1 Fordeling av økte skjønnsmidler, 200 millioner kroner (1 000 kr)

Fylkesmannsembete

Ekstra skjønnsmidler         

Oslo og Viken

72 086

Innlandet

                                 13 838

Vestfold og Telemark

                                 15 627

Agder

                                 11 448

Rogaland

                                 17 881

Vestland

                                 23 718

Møre og Romsdal

                                   9 883

Trøndelag - Trööndelage

                                 17 464

Nordland

                                   8 989

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

                                   9 066

Sum fordelt

                               200 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00