Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. − Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å trygge arbeidsplasser og hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen. Ett av tiltakene er å øke støtten til kompetanseutvikling gjennom arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO). Målet er å bidra til at virksomheter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, fremfor å permittere eller si opp de ansatte.

− Koronapandemien går hardt utover mange små og store bedrifter over hele landet. Vi ser at det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. Samtidig er det behov for kompetanseutvikling som kan bidra til at bedriftene kan omstille seg. Jeg er derfor glad for at Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om å øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 50 millioner kroner, sier Astrup.

Virksomheter som må foreta større omstillinger, kan søke om bedriftsintern opplæring av egne ansatte (BIO-midler) for å unngå oppsigelser. I 2020 var det opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner.

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene fra 1. januar 2020, ettersom disse kjenner situasjonen i regionen godt og kan sette inn innsatsen der den trengs mest. Midlene er fordelt med et likt beløp per innbygger og vil bli utbetalt 3. april.

Se fordeling i oversikten under:

Fylke Antall innbyggere Beløp (1000 kroner)
Viken 1.234.795 11.549
Oslo 685.803 6.414
Innlandet 370.997 3.470
Vestfold og Telemark 418.586 3.915
Agder 305.906 2.861
Rogaland 477.893 4.470
Vestland 634.579 5.935
Møre og Romsdal 265.209 2.481
Trøndelag 466.556 4.364
Nordland 241.896 2.263
Troms og Finnmark 243.515 2.278
Hele landet 5.345.735 50.000

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00