Historisk arkiv

1 146 millioner kroner til Viken som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Viken og fylkeskommunen nå overført 1 146 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Viken en økning på 858 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

3001 Halden

22 096

3002 Moss

34 123

3003 Sarpsborg

40 315

3004 Fredrikstad

56 751

3005 Drammen

70 453

3006 Kongsberg

19 044

3007 Ringerike

21 230

3011 Hvaler

3 221

3012 Aremark

1 161

3013 Marker

2 674

3014 Indre Østfold

31 317

3015 Skiptvet

2 832

3016 Rakkestad

6 274

3017 Råde

5 329

3018 Våler

4 002

3019 Vestby

12 319

3020 Nordre Follo

40 706

3021 Ås

13 226

3022 Frogn

10 555

3023 Nesodden

13 465

3024 Bærum

90 008

3025 Asker

65 503

3026 Aurskog-Høland

12 016

3027 Rælingen

12 301

3028 Enebakk

7 557

3029 Lørenskog

26 611

3030 Lillestrøm

57 599

3031 Nittedal

16 442

3032 Gjerdrum

4 652

3033 Ullensaker

25 984

3034 Nes

15 522

3035 Eidsvoll

17 326

3036 Nannestad

9 289

3037 Hurdal

2 239

3038 Hole

4 927

3039 Flå

1 017

3040 Nesbyen

2 563

3041 Gol

3 570

3042 Hemsedal

1 949

3043 Ål

3 524

3044 Hol

3 197

3045 Sigdal

2 796

3046 Krødsherad

1 860

3047 Modum

9 935

3048 Øvre Eiker

13 392

3049 Lier

18 394

3050 Flesberg

2 116

3051 Rollag

1 354

3052 Nore og Uvdal

2 045

3053 Jevnaker

4 790

3054 Lunner

6 367

Viken

857 938

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Viken 230 000 57 747 287 747

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00