Historisk arkiv

228 millioner kroner til Troms og Finnmark som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Troms og Finnmark og fylkeskommunen nå overført 228 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Troms og Finnmark en økning på 176 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

5401 Tromsø

  48 395

5402 Harstad

17 063

5403 Alta

14 696

5404 Vardø

1 618

5405 Vadsø

4 154

5406 Hammerfest

8 145

5411 Kvæfjord

2 399

5412 Tjeldsund

3 373

5413 Ibestad

1 274

5414 Gratangen

1 066

5415 Lavangen

1 073

5416 Bardu

2 978

5417 Salangen

1 717

5418 Målselv

4 972

5419 Sørreisa

2 484

5420 Dyrøy

1 103

5421 Senja

11 793

5422 Balsfjord

4 550

5423 Karlsøy

1 949

5424 Lyngen

2 534

5425 Storfjord

1 614

5426 Kåfjord

1 808

5427 Skjervøy

2 350

5428 Nordreisa

3 948

5429 Kvænangen

1 240

5430 Kautokeino

2 477

5432 Loppa

972

5433 Hasvik

972

5434 Måsøy

1 113

5435 Nordkapp

2 381

5436 Porsanger

2 867

5437 Karasjok

2 094

5438 Lebesby

1 279

5439 Gamvik

976

5440 Berlevåg

853

5441 Tana

2 421

5442 Nesseby

942

5443 Båtsfjord

1 667

5444 Sør-Varanger

6 950

Troms og Finnmark

176 260

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Troms og Finnmark 40 000 11 388 51 388

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00