Historisk arkiv

243 millioner kroner til Nordland som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Nordland og fylkeskommunen nå overført 243 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Nordland en økning på 181 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

1804 Bodø

                                                  34 662

1806 Narvik

                                                  15 612

1811 Bindal

                                                     1 429

1812 Sømna

                                                     1 731

1813 Brønnøy

                                                     6 064

1815 Vega

                                                     1 100

1816 Vevelstad

                                                        596

1818 Herøy

                                                     1 526

1820 Alstahaug

                                                     5 378

1822 Leirfjord

                                                     1 993

1824 Vefsn

                                                     9 690

1825 Grane

                                                     1 352

1826 Hattfjelldal

                                                     1 262

1827 Dønna

                                                     1 349

1828 Nesna

                                                     1 492

1832 Hemnes

                                                     3 659

1833 Rana

                                                  18 308

1834 Lurøy

                                                     2 218

1835 Træna

                                                        538

1836 Rødøy

                                                     1 296

1837 Meløy

                                                     5 090

1838 Gildeskål

                                                     1 800

1839 Beiarn

                                                     1 015

1840 Saltdal

                                                     3 705

1841 Fauske

                                                     6 775

1845 Sørfold

                                                     1 666

1848 Steigen

                                                     2 177

1851 Lødingen

                                                     1 849

1853 Evenes

                                                     1 249

1856 Røst

                                                        558

1857 Værøy

                                                        772

1859 Flakstad

                                                     1 186

1860 Vestvågøy

                                                     8 588

1865 Vågan

                                                     7 017

1866 Hadsel

                                                     6 060

1867 Bø

                                                     2 243

1868 Øksnes

                                                     3 433

1870 Sortland

                                                     7 573

1871 Andøy

                                                     3 903

1874 Moskenes

                                                        926

1875 Hamarøy

                                                     2 532

 

                                                181 372

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetils
  50 000 11 313 61 313

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00