Historisk arkiv

318 millioner kroner til Innlandet som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Innlandet og fylkeskommunen nå overført 318 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Innlandet en økning på 271 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

3401 Kongsvinger

                                                  12 952

3403 Hamar

                                                  21 856

3405 Lillehammer

                                                  19 424

3407 Gjøvik

                                                  21 016

3411 Ringsaker

                                                  23 965

3412 Løten

                                                     5 436

3413 Stange

                                                  14 852

3414 Nord-Odal

                                                     3 827

3415 Sør-Odal

                                                     5 447

3416 Eidskog

                                                     4 782

3417 Grue

                                                     3 617

3418 Åsnes

                                                     5 562

3419 Våler

                                                     2 872

3420 Elverum

                                                  14 961

3421 Trysil

                                                     5 134

3422 Åmot

                                                     3 281

3423 Stor-Elvdal

                                                     2 084

3424 Rendalen

                                                     1 620

3425 Engerdal

                                                     1 256

3426 Tolga

                                                     1 372

3427 Tynset

                                                     4 362

3428 Alvdal

                                                     2 056

3429 Folldal

                                                     1 394

3430 Os

                                                     1 585

3431 Dovre

                                                     2 118

3432 Lesja

                                                     1 773

3433 Skjåk

                                                     1 741

3434 Lom

                                                     1 830

3435 Vågå

                                                     2 837

3436 Nord-Fron

                                                     4 407

3437 Sel

                                                     4 524

3438 Sør-Fron

                                                     2 347

3439 Ringebu

                                                     3 317

3440 Øyer

                                                     3 790

3441 Gausdal

                                                     4 439

3442 Østre Toten

                                                  10 494

3443 Vestre Toten

                                                     9 293

3446 Gran

                                                     9 919

3447 Søndre Land

                                                     4 241

3448 Nordre Land

                                                     5 022

3449 Sør-Aurdal

                                                     2 655

3450 Etnedal

                                                     1 233

3451 Nord-Aurdal

                                                     4 691

3452 Vestre Slidre

                                                     1 665

3453 Øystre Slidre

                                                     2 446

3454 Vang

                                                     1 442

Innlandet

                                                270 937

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Innlandet 30 000 17 350 47 350

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00