Historisk arkiv

428 millioner kroner til Trøndelag som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen nå overført 428 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Trøndelag en økning på 326 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

5001 Trondheim

                                                130 085

5006 Steinkjer

                                                  17 616

5007 Namsos

                                                  11 382

5014 Frøya

                                                     3 760

5020 Osen

                                                        945

5021 Oppdal

                                                     4 979

5022 Rennebu

                                                     2 073

5025 Røros

                                                     3 990

5026 Holtålen

                                                     1 654

5027 Midtre Gauldal

                                                     4 750

5028 Melhus

                                                  11 890

5029 Skaun

                                                     6 064

5031 Malvik

                                                     9 665

5032 Selbu

                                                     3 218

5033 Tydal

                                                        782

5034 Meråker

                                                     2 008

5035 Stjørdal

                                                  16 801

5036 Frosta

                                                     2 096

5037 Levanger

                                                  14 524

5038 Verdal

                                                  10 586

5041 Snåsa

                                                     1 854

5042 Lierne

                                                     1 396

5043 Røyrvik

                                                        583

5044 Namsskogan

                                                        934

5045 Grong

                                                     2 011

5046 Høylandet

                                                     1 309

5047 Overhalla

                                                     3 015

5049 Flatanger

                                                     1 007

5052 Leka

                                                        622

5053 Inderøy

                                                     5 095

5054 Indre Fosen

                                                     7 659

5055 Heim

                                                     4 542

5056 Hitra

                                                     3 782

5057 Ørland

                                                     7 417

5058 Åfjord

                                                     3 472

5059 Orkland

                                                  13 348

5060 Nærøysund

                                                     7 405

5061 Rindal

                                                     1 652

Trøndelag

                                                325 971

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Trøndelag 80 000 21 819 101 819

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00