Historisk arkiv

593 millioner kroner til Vestland som følge av virusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Vestland og fylkeskommunen nå overført 593 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Vestland en økning på 453 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

4601 Bergen

                                                189 290

4602 Kinn

                                                  12 588

4611 Etne

                                                     3 209

4612 Sveio

                                                     4 323

4613 Bømlo

                                                     8 900

4614 Stord

                                                  12 982

4615 Fitjar

                                                     2 448

4616 Tysnes

                                                     2 407

4617 Kvinnherad

                                                     9 778

4618 Ullensvang

                                                     8 565

4619 Eidfjord

                                                        857

4620 Ulvik

                                                     1 070

4621 Voss

                                                  11 807

4622 Kvam

                                                     6 642

4623 Samnanger

                                                     1 947

4624 Bjørnafjorden

                                                  17 768

4625 Austevoll

                                                     4 212

4626 Øygarden

                                                  26 500

4627 Askøy

                                                  21 004

4628 Vaksdal

                                                     3 409

4629 Modalen

                                                        537

4630 Osterøy

                                                     5 950

4631 Alver

                                                  20 988

4632 Austrheim

                                                     2 204

4633 Fedje

                                                        637

4634 Masfjorden

                                                     1 636

4635 Gulen

                                                     2 113

4636 Solund

                                                        830

4637 Hyllestad

                                                     1 228

4638 Høyanger

                                                     3 262

4639 Vik

                                                     2 293

4640 Sogndal

                                                     8 240

4641 Aurland

                                                     1 418

4642 Lærdal

                                                     1 732

4643 Årdal

                                                     3 901

4644 Luster

                                                     4 154

4645 Askvoll

                                                     2 640

4646 Fjaler

                                                     2 548

4647 Sunnfjord

                                                  16 070

4648 Bremanger

                                                     3 243

4649 Stad

                                                     7 197

4650 Gloppen

                                                     4 839

4651 Stryn

                                                     5 556

Vestland

                                                452 922

Fordeling økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 1,25 milliarder kroner

  Kompensasjon kollektivtrafikk (1000 kroner) Bedriftsintern opplæring mv. (1000 kroner) Sum økt rammetilskudd (1000 kroner)
Vestland 110 000 29 677 139 677

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00