Historisk arkiv

Årets kåring av Norges mest attraktive by utsettes til høsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Koronasituasjonen gjør at det videre arbeidet med å kåre Norges mest attraktive by må endres. – Vi har fått inn over 150 nominasjoner som juryen jobber videre med. Men selve kåringen og utdeling av prisen må vi dessverre utsette til over sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

15. mars var siste dag for å nominere sin by eller sted til årets pris. De 150 nominasjonene som kom inn fordeler seg på 70 byer og tettsteder.

- Vi setter stor pris på at så mange tok seg tid til å nominere attraktive og bærekraftige byer og bygder. Denne innsatsen er ikke forgjeves, men den krevende koronasituasjonen gjør at vi må legge et annet løp for arbeidet med prisen i år, sier Astrup.

Juryleder Alexandria Algard opplyser at juryen vil starte arbeidet med å gå igjennom nominasjonene så fort det lar seg gjøre. Målet er å plukke ut tre finalister i løpet av juni.

- I år justerer vi juryens arbeidsform og bruker ulike digitale løsninger når vi skal vurdere hvilke tre finalister som skal plukkes ut, slik at vi får finalistene klar før sommeren, sier Algard.

En viktig del av juryens arbeid er å besøke de tre finalestedene for å møte politikere og planleggere, og få ytterligere kjennskap til hva som har gjort og gjøres der. I år blir disse besøkene utsatt til over sommeren - om forholdene ligger til rette for det.

Valget av vinner og utdeling av prisen blir derfor også utsatt til høsten.

- Jeg håper og tror at jeg kan besøke Norges mest attraktive by eller bygd og dele ut denne viktige prisen så fort som mulig til høsten. Det er svært viktig å løfte frem kommuner som jobber med å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00