Historisk arkiv

Buorre beaivi! Buoris! Buerie biejjie!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi markerer samisk språkuke – en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene. Samisk språk er en viktig del av den samiske kulturen, men språkene bidrar også til å gjøre den norske kulturen rikere, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Samisk språkuke har som mål å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskap om samiske språk og kultur i  samfunnet. Språkuka ble første gang arrangert i 2019 i forbindelse med markeringen av FNs urfolksspråkår.

- Regjeringen vil være med på den felles dugnaden for å synliggjøre de samiske språkene. Det er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og for utviklingen av det samiske samfunnet. Det handler ikke bare om kommunikasjon, det handler også om identitet, kulturarv og tilhørighet, sier statsminister Erna Solberg.

- For framtiden til de samiske språkene har det stor betydning at samisk språk er synlig i samfunnet. Det gir majoritetssamfunnet mer kunnskap, og det kan bidra til at flere vil lære seg språket, sier Helleland.

Digitalisering og samiske språk

For at samisk språk skal kunne overleve er det avgjørende at språket kan brukes på digitale plattformer. Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø står bak utviklingen av den samiske språkteknologien. De har også utviklet et program for maskinoversettelse fra nordsamisk til norsk, som gjør at samiske språkbrukere kan skrive på samisk også i sammenhenger hvor ikke alle som skal lese teksten behersker samisk.

- Språk som ikke kan brukes på digitale plattformer står i fare for å dø ut. Regjeringen har derfor tatt initiativ til å få med de store teknologiselskapene på å gjøre det enklere å få tilgang til de samiske språkverktøyene på deres plattformer, sier Helleland.