Historisk arkiv

Disse skal gi råd til fremtidens distriktspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det nyopprettede Ungdommens distriktspanel består av ti ungdommer fra hvert sitt fylke. Våren 2021 skal de gi regjeringen ti råd til fremtidens distriktspolitikk. Ungdommene fra Båtsfjord i nord til Søgne i sør møttes fredag for første gang hjemme hos statsminister Erna Solberg.

Bilde av ungdommens distriktspanel sammen med statsminister Erna Solberg og statsråd Monica Mæland
Ti ungdommer fra hele landet møtte i dag statsminister Erna Solberg og statsråd Monica Mæland. Ungdommene skal gi regjeringen råd om fremtidens distriktspolitikk. Foto: KMD

– Det er ungdommene som skal lede Norge i fremtiden, og disse ungdommene vet hvordan det er å vokse opp i distriktene. Jeg er helt sikker på at de har gode råd å gi oss, og jeg ser frem til å bli utfordret, sier statsminister Erna Solberg.

Ungdomspanelet er et av flere tiltak som ble lansert i forbindelse med stortingsmeldingen Levende lokalsamfunn for fremtiden.

– Mange lokalsamfunn opplever at unge som flytter ut for å skaffe seg utdanning aldri kommer tilbake igjen. Det gjør det vanskelig å opprettholde gode, lokale velferdstilbud i fremtiden. Vi har derfor bedt om råd fra de unge når vi nå skal utforme politikken. Jeg er spent på hvilke råd de vil gi oss, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Distriktssenteret skal tilrettelegge for panelet. De har gjennomført en rekrutteringskampanje, hvor 105 ungdommer meldte sin interesse for å delta. De ti ungdommene som i dag møtte statsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har vært gjennom en intervjurunde, og er svært motiverte for jobben.

– Jeg elsker hjemstedet mitt Egersund, men også her ser jeg et voksende problem med at menneskene rundt meg bare blir eldre og eldre, og at unge velger å reise bort, sier paneldeltaker Trym Talgø Olsen.

Marthe Øijord vil delta i ungdomspanelet fordi hun vil gjøre en forskjell for ungdom som bor i distriktene.

– Jeg bor i en liten bygd på Helgelandskysten og ser hvor viktig det er med distriktene. Jeg utdanner meg også innenfor fiskeri- og havbruksnæringen og ser hvor viktig det er at slike jobber blir tatt på alvor, for slike jobber har vi kun i distriktet!

De ti paneldeltakerne er:

Tobias Eriksen (16), Båtsfjord, Troms og Finnmark 

Marthe Øijord (16), Meløy, Nordland

Kenneth Tømmermo Reitan (19), Røyrvik, Trøndelag

Nikola Bileska (14), Averøy, Møre og Romsdal

Hans Christian Knudsen (19), Sogndal, Vestland

Trym Talgø Olsen (17), Eigersund, Rogaland

Siri Heimdal Knudsen (15), Søgne i Agder

Anne Snarteland (23), Fyresdal i Vestfold og Telemark

Cecilie Skrindo (17), Ål i Viken

Sofie Persdatter Sangnæs (22), Gran, Innlandet

Ungdomspanelet skal samles flere ganger i regi av Distriktssenteret, og vil samarbeide tett med de kommunale og fylkeskommunale ungdomsrådene. I tillegg vil de rundt 90 ungdommene som også søkte seg til panelet, men ikke fikk plass, få mulighet til å bidra til panelets arbeid som regionale ressurspersoner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00