Historisk arkiv

Enighet i lønnsoppgjøret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Staten, LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom natt til torsdag til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren.

– Vi er fornøyde med at det var mulig å oppnå et resultat innenfor frontfagsrammen på 1,7 prosent. Frontfagsmodellen er viktig – særlig i krisetider som nå, fordi den sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne. Jeg er også glad for at resultatet har en likelønnsprofil, og at partene skal jobbe videre med å modernisere lønnssystemet, sier Astrup.

Bakgrunnen for bruddet var blant annet uenighet om økonomi. Etter åpningen av meklingen, har staten fått tilgang til oppdatert statistikk som ga et visst økonomisk handlingsrom innenfor frontfagsrammen. Dette vil øke årslønnen for ansatte i staten med i snitt om lag 2600 kroner.

Partene har også blitt enige om at boliglånsrammen i Statens pensjonskasse skal økes fra 2 millioner til 2,3 millioner. I tillegg til økonomien er partene enige om felles innsats for å nå bærekraftsmålene, og for arbeid for likestilling og mot diskriminering. 

– Jeg vil takke riksmekler og partene for en god og konstruktiv tone gjennom hele meklingen. Vi ser fram til videre samarbeid, sier Astrup.