Historisk arkiv

Enklere å etablere nye ladestasjoner for elbil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har nå gjort det enklere å etablere nye ladestasjoner for elbiler. – Dette er et viktig tiltak for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

-Det er også viktig for å redusere lokale klimagassutslipp og redusere forurensning fra bilparken, sier hun.

I et rundskriv fra juli fastslo regjeringen hvilke regler i plan- og bygningsloven som gjelder når det skal etableres ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.  Dette er nå tydeliggjort bedre, gjennom en oppdatering av veilederen til den såkalte byggesaksforskriften.

Regjeringen har presisert hvilke tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, dvs er unntak for søknadsplikten.  Nå heter det at "bygninger som kan settes opp uten søknad til kommunen kan inneholde ladestasjon med nødvendige elementer for ladepunkter for elektriske kjøretøy, der dette er tillatt i arealplan. "

Virke Servicehandel som organiserer den norske bensinstasjonsnæringen på kjede- og forhandlernivå er svært fornøyd med regjeringens forenkling av regelverket  - som forbedrer mulighetene for ladetilbud. De hilser det nye regelverket velkommen , og mener endringene vil bidra til reduserte ladekøer og mindre rekkeviddeangst for landets elbilister.