Historisk arkiv

Flere skal få eie egen bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Med en økning på 5 milliarder kroner til Husbanken kan flere få startlån til å kjøpe egen bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Stortinget har nylig vedtatt å øke Husbankens låneramme med 5 milliarder kroner. Det betyr at Husbanken har en ramme på totalt 21 milliarder kroner i år. Målet er å hjelpe flere til å eie egen bolig i en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg kan økningen bidra til å holde hjulene i gang i boligmarkedet under koronakrisen.

– Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån til å kjøpe seg sin egen bolig gjennom Husbanken, sier Astrup.

Det vil også bidra til at kommunale utleieboliger frigjøres til andre vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Jeg håper at kommunene nå sender sine søknader til Husbanken, slik at pengene kan komme raskt ut til menneskene som har behov for dem, sier Astrup.

Ekstrabevilgningen vil også kunne bidra til økt aktivitet i byggenæringen ved at prosjekter som ellers ikke hadde fått lån fra Husbanken, kan nå få søknaden sin innvilget. Dette gjelder lån til boligkvalitet og studentboliger.

Ekstrabevilgningen tildeles Husbanken med samme prioritering som ligger til grunn for øvrig låneramme i 2020, dvs. startlån og lån til utleieboliger er prioritert framfor lån til boligkvalitet, studentboliger og private barnehager.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Fakta:
Husbanken har hatt en låneramme på 16 milliarder kroner i 2020 som nå økes til 21 milliarder kroner.

Startlån er et sentralt virkemiddel. Kommunene utbetalte 10,5 milliarder kroner i 2019 –som var ny rekord.

Husbanken har tildelt kommunene 11,4 milliarder kroner i startlån hittil i 2020.