Historisk arkiv

Fordeling av mandatene ved neste stortingsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler hvert åttende år samtlige stortingsmandater på de 19 valgdistriktene. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på bakgrunn av de 19 valgdistriktenes innbyggertall og areal.

Departementet har nå foretatt fordelingen som vil gjelde fra stortingsvalget i 2021:

Valgdistrikt

Innbyggere pr. 1.1.2020

Areal pr. 1.1.2020 (km2)

Gjeldende mandatfordeling

2012-2020

Ny mandatfordeling 2020-2028

 

Østfold

299 447

4 004

9

9

Akershus

675 240

5 669

17

19 (+2)

Oslo

693 494

454

19

20 (+1)

Hedmark

197 920

27 398

7

7

Oppland

173 465

24 675

7

6 (-1)

Buskerud

266 478

14 920

9

8 (-1)

Vestfold

246 041

2 168

7

7

Telemark

173 355

15 298

6

6

Aust-Agder

118 273

9 155

4

4

Vest-Agder

188 958

7 278

6

6

Rogaland

479 892

9 377

14

14

Hordaland

528 127

15 438

16

16

Sogn og Fjordane

108 404

18 433

4

4

Møre og Romsdal

265 238

14 356

9

8 (-1)

Sør-Trøndelag

334 514

20 257

10

10

Nord-Trøndelag

134 188

21 944

5

5

Nordland

241 235

38 155

9

9

Troms Romsa

167 839

26 198

6

6

Finnmark Finnmárku

75 472

48 631

5

5

Fordelingen skal i utgangspunktet gjelde for stortingsvalgene i 2021 og 2025. Regjeringen har imidlertid satt ned et valglovutvalg, som leverer sin innstilling med forslag til ny valglov i mai 2020. Den nye valgloven vil gjelde fra stortingsvalget i 2025.  

Oslo og Akershus har hatt stor befolkningsøkning siden sist mandatfordeling. Det er derfor disse valgdistriktene har fått flere mandater.

Beregningen er gjort i samsvar med Grunnlovens § 57. Fremgangsmåten for fordelingen er fastsatt i valgloven § 11-3.

Følgende grunnlagsdata er benyttet i beregningen:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00