Historisk arkiv

Forslag til endring i reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbygg har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet forslag til endring av statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Endringsforslaget er sendt på høring og lagt til offentlig ettersyn i dag.

Reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt 10. februar 2017. Det har etter dette vært gjort endringer i prosjektet og blitt avdekket forhold i grunnen som gjør at Statsbygg nå foreslår endringer i reguleringsplanen.

Forslaget til planendring består blant annet av følgende:

  • Utvidelse av planavgrensing ved Trefoldighetskirken og Youngstorget for å bedre sikkerhet, logistikk og tilkomst
  • Økning av høyden på A-feltet
  • Nye bestemmelser om inngangspartier, herunder ny inngang for SMK
  • Justering av nedkjøringsramper
  • Endringer i bestemmelsesområder for perimetersikring for å oppnå større fleksibilitet
  • Endring av hensynssone for Møllergata 13 og 13b på grunn av grunnforholdene og for å kunne forsterke fundamentene.

I endringsforslaget legges det til rette for at nytt inngangsparti for 22. juli-senteret og permanent minnested etter 22. juli kan etableres på Johan Nygaardsvolds plass, mellom Høyblokken og Akersgata. I planendringen omtales også muligheten for å ta ned høyden på Høyblokken til slik den var da den ble bygd i 1958. Det krever imidlertid ikke en endring reguleringsplanen.

Statsbygg arrangerer åpent møte torsdag 13. februar 2020 kl. 17.00-19.00 i Folkets Hus. Høringsfristen er satt til 16. mars 2020.

Les planendringsforslag (pdf) fra Statsbygg 

Følg utviklingen i arbeidet med nytt regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.