Historisk arkiv

Historisk arkiv

Helleland mottek NOU om demografiutfordringar i distrikta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ei utgreiing om konsekvensar av demografiutfordringar i distrikta. Hendinga skjer i ein digital pressekonferanse 4. desember kl. 10.00

Nett-tv Helleland mottek NOU om demografiutfordringar i distrikta

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Program:

10.00: Leiar i distriktsdemografiutvalet Victor Norman presenterer utgreiinga.

10.15. Statsråd Linda Hofstad Helleland gir ein kort kommentar.

10.20. Spørsmål frå pressa.

Presse som vil delta på pressekonferansen kan melde seg på til ke@kmd.dep.no. Du får tilsend ei lenke som du kan nytte for å logge deg på.

Victor Norman og Linda Hofstad Helleland er tilgjengeleg for ein-til-ein-intervju etter pressekonferansen. Send mail til ke@kmd.dep.no for å skrive deg på liste.

Pressekonferansen blir strøyma på regjeringen.no

Pressekontakt:

Ingvild Sahl, seniorrådgivar i kommunikasjonseininga: Tlf. 95 87 05 41

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00