Historisk arkiv

Justerer kommunegrensen for Raufoss Industripark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik justeres slik at hele Raufoss Industripark blir liggende i Vestre Toten kommune. – Det er en fordel for aktørene i parken å kunne forholde seg til én kommune. Denne grensejusteringen vil virke avbyråkratiserende og forenklende, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Raufoss Industripark er en av Norges største industriparker, og ligger i dag i både Vestre Toten og Gjøvik kommuner.

Eierne av Raufoss Industripark søkte i mars 2018 om at grensen skulle justeres, slik at hele industriparken ble liggende i Vestre Toten kommune. De viste blant annet til at Vestre Toten har hovedansvar for tilrettelegging for kommunal infrastruktur i parken, og at industriparken er integrert med tettstedet Raufoss. Dagens kommunegrense oppleves uhensiktsmessig, og går blant annet gjennom flere bygninger i industriparken.

− Den beste løsningen ville vært om Gjøvik og Vestre Toten bygget en ny kommune sammen. Kommunene er del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og er også er i ferd med å vokse sammen som lokalsamfunn. Denne utviklingen kommer bare til å forsterke seg fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Fylkesmannen i Innlandet har utredet saken på oppdrag fra departementet, og anbefaler at departementet endrer grensen i tråd med søknaden. Departementet har gjennomført møter og befaring med kommunene og representanter for industriparken før vedtaket ble fattet.

Den nye kommunegrensen følger eiendomsgrensen til Raufoss Industripark. Endringen omfatter ingen innbyggere, og trer i kraft fra 1. juli 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00