Historisk arkiv

Kan spare 870 millioner i statlige leieutgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny Statsbygg-rapport viser at staten kan spare mye på å leie kontorlokaler på en smartere og mer standardisert måte. Regjeringens mål er å redusere de statlige leieutgiftene med 15 prosent innen 2029.

Statlig sivil sektor bruker årlig 16,7 milliarder kroner på leie av bygg og eiendom. 5,8 milliarder kroner av dette går til å leie kontorlokaler i det private markedet. Det kommer frem i Statsbyggs rapport «Statens lokaler».

− Regjeringen har som mål å redusere statens kostnader til leie av kontorlokaler i markedet med 15 prosent innen 2029. Dette vil gi en innsparing på 870 millioner kroner, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I snitt leier staten 30 kvadratmeter til hver kontoransatt. Dette er 30 prosent mer enn den fastsatte arealnormen for nye statlige kontorlokaler på 23 kvadratmeter. Statlige virksomheter leier normalt kontorlokaler i markedet. Dette er lokaler med lav grad av spesialtilpasninger og hvor vi har et velfungerende leiemarked.

− Rapporten viser at det er et stort potensial for innsparinger, sier Nikolai Astrup.

Fra 1. mars i år ble statlige virksomheter, unntatt NAV og Politiet, pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie i markedet for kontrakter over 30 mill. kroner.

I 2019 ga denne tjenesten store gevinster både når det gjelder arealeffektivisering og kostnadseffektivisering. Rapporten viser at leiekontraktene som ble inngått i det private markedet i 2019, vil gi staten en innsparing på hele 346 millioner kroner over de neste 10 årene.

«Statens lokaler» er ikke bare navnet på den nye rapporten, som nå foreligger. Det er også navnet på en database og et analyseverktøy som Statsbygg ferdigstilte i fjor, og som gir oversikt over statens leie av lokaler. Alle statlige virksomheter rapporterer sin bruk av lokaler inn i databasen en gang i året.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00