Historisk arkiv

Koronarammede Merkur-butikker kan nå søke om ekstratilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dagligvarebutikken er viktig for mange små lokalsamfunn. Regjeringen bidrar derfor med 30 millioner kroner ekstra til Merkurbutikker som opplever sterk nedgang i omsetningen som følge av koronasituasjonen.

– Mange små dagligvarebutikker rundt om i landet taper omsetning fordi hyttefolk og turister har uteblitt. Disse midlene vil være et viktig økonomisk bidrag for å hjelpe dagligvarebutikkene som nå opplever store økonomiske utfordringer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Midlertidig forskrift

Reglene for ekstrastøtten er nå vedtatt i en egen midlertidig forskrift. Utkast til forskrift har vært på en kort høring, og det har kommet inn en rekke innspill. En del av disse innspillene er innarbeidet i forskriften, som trer i kraft fra 6. mai. 

Den ekstraordinære støtten skal være tidsavgrenset og målrettet. I forskriften er det åpnet for at støtten kan kombineres med ordningen for inntektssikring for selvstendige næringsdrivende og den generelle, statlige kompensasjonsordningen ("kontantstøtten"). Forskriften gjør rede for hvordan de ulike støtteordningene skal beregnes opp mot hverandre, blant annet for å sikre at bedriftene ikke blir overkompenserte.

Viktig samlingspunkt

– Nærbutikken er et viktig samlingspunkt i mange små lokalsamfunn. Merkurs ulike virkemidler bidrar til å opprettholde og videreutvikle disse viktige butikkene, sier Helleland.

Flere detaljer om forskriften og hvordan butikkene kan gå fram for å søke om støtte finner du informasjon om på Merkur-programmet.