Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Legger til rette for et trygt valg neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at alle får mulighet til å stemme ved valget neste høst, også hvis vi fortsatt er i en pandemi. – Valget skal gjennomføres som planlagt, men det vil kreve mer ressurser og forberedelser enn vanlig. I dag sender vi derfor forslag til midlertidig justeringer av reglene på høring, slik at kommunene kan forberede seg best mulig, sier Nikolai Astrup, valgminister.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å få innspill til tiltak som kan bidra til en trygg og god valggjennomføring innenfor smittevernreglene. I dag sendes arbeidsgruppens forslag til midlertidige regler for valggjennomføring på høring. Målet er å gi kommunene fleksibilitet til å kunne håndtere lokale smitteutbrudd under valggjennomføringen.

Det er viktig å få avklart hvordan valget gjennomføres så tidlig som mulig, og det er derfor en kortere høringsfrist enn normalt. Etter nyttår vil regjeringen fremme en proposisjon med lovendringer til Stortinget.

Lang stemmeperiode

I Norge er det mulig å stemme fra 1. juli til valgdagen, som er mandag 13. september neste år. Den lange stemmeperioden gjør at velgere kan planlegge å stemme når det er lite pågang, og dermed unngå kø.

Vi har også etablerte rutiner for å ta imot stemmer på sykehus, institusjoner og hjemme hos velgere. Det blir viktige ordninger hvis vi må gjennomføre valget i en smittesituasjon der flere er i isolasjon eller karantene.

Selve stemmegivningen gjøres i enerom uten kontakt med mange mennesker. Man er alene i avlukket og leverer stemmen til valgmedarbeideren i løpet av få minutter. Ved å følge de generelle smittevernrådene om avstand og håndvask vil det derfor være trygt å stemme for de aller fleste. Departementet foreslår midlertidige regler for å ivareta at velgere i karantene eller isolasjon skal få stemt.

Valgmedarbeiderne vil få god opplæring i smittevern og mottak av hjemmestemmer. Så lenge smittevernrådene følges, er dette forsvarlig.

Kommunene må starte arbeidet tidlig

Forberedelsene til valget neste år blir mer krevende enn normalt. Kommunene og fylkeskommunene må derfor starte arbeidet med beredskapsplaner så tidlig som mulig.

Kommunene er forskjellige, og arbeidsgruppen mener det ikke er hensiktsmessig å gi nasjonale føringer for hvordan kommunene skal løse dette.

− Vi ønsker å gjøre det mer fleksibelt for kommunene. Det er kommunene som kjenner situasjonen lokalt best, derfor bør også de bestemme hvordan de best kan håndtere smittesituasjonen lokalt. Målet vårt er å tilrettelegge for at alle får stemt og at kommunenes jobb under valget blir så overkommelig som mulig, sier Astrup.

Arbeidsgruppas anbefalinger:

  • Kommunene må sørge for store nok lokaler, god logistikk og ekstra valgmedarbeidere.
  • Det skal være mulig å holde avstand i valglokalet hele tiden og det må være tilgang på håndsprit når du ankommer og forlater lokalet.
  • Velgere i karantene skal ikke stemme sammen med øvrige velgere. Det er opp til kommunene å finne løsninger for hvordan de skal få stemt, for eksempel i egne lokaler, utenfor stemmelokalet eller hjemmefra.
  • Velgere i isolasjon må stemme hjemme. Arbeidsgruppen foreslår å utvide fristen for å søke om å stemme hjemme og åpne for at kommunene kan ta imot stemmer hjemme til og med valgdagen.
  • For å sikre trygge arbeidsforhold for valgmedarbeiderne og at det skal være trygt å stemme, vil departementet gi ut en smittevernveileder sammen med Folkehelseinstituttet på nyåret.

Lenke til høringsnotatet: Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19

Her kan du lese Holmøyviks utredning: Utgreiing om konstitusjonell naudrett i samband med stortingsvalet 2021

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00