Forsiden

Historisk arkiv

Mer penger til kommuner og fylkeskommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelig på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere økonomiske tiltakspakker, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). Nå får kommuner og fylkeskommuner utbetalt de ekstra bevilgningene som ble vedtatt gjennom revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke for fase 3.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 og tiltakspakke for fase 3 har Stortinget bevilget om lag 6,9 milliarder kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til kommuner og fylkeskommuner. Av dette får kommunene og fylkeskommunene utbetalt i underkant av 6,4 milliarder kroner nå. Vel 2,4 milliarder kroner kommer som ekstra rammetilskudd og skal kompensere for ekstra utgifter i forbindelse med koronakrisen.

I tillegg utbetales 2,5 milliarder kroner til kommunene i vedlikeholds- og rehabiliteringstilskudd for å få hjulene i gang etter krisen. Samtidig utbetales vel 1,4 milliarder kroner til andre saker i forbindelse med revidert budsjett og tiltakspakke 3.

– Ettersom vi nå har kontroll på smittesituasjonen, kan vi åpne samfunnet gradvis og trappe opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen.  I denne fasen handler det om å skape mer og inkludere flere, sier Astrup.

Pengene utbetales nå og vil være på konto 3. juli.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00