Historisk arkiv

Mottok rapport om datadeling i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekspertgruppen, ledet av konsernsjef for SINTEF Alexandra Bech Gjørv, har overlevert rapporten "Datadeling i næringslivet" til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. - Jeg er veldig glad for at gruppen har levert raskt, og vi skal gå inn i dette arbeidet med stor entusiasme, sånn at vi kan legge frem stortingsmeldingen så hurtig som mulig, sier Helleland.

Linda Hofstad Helleland og Alexandra Bech Gjørv
Linda Hofstad Helleland og Alexandra Bech Gjørv Foto: KMD

Ekspertgruppens rapport er et viktig innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon som skal være ferdig innen utgangen av 2020.

- Nå er vi i en krisesituasjon, og etter Covid-19 kommer ikke Norge til å være der vi en gang var. Vi må se på dette som en mulighet for å omstille oss, og hevde oss internasjonalt innen datadrevet økonomi og innovasjon, sier Helleland.

Ekspertgruppen ble utnevnt 3. februar i år, og har bestått av representanter fra forskning og ulike bransjer i næringslivet. 

- Skal Norge ta en sterkere rolle i den datadrevne økonomien, må næringslivet utnytte mulighetene som data gir til å skape økonomisk vekst, økt konkurransekraft og flere arbeidsplasser, sier Helleland.

I rapporten vurderes hvilke data som bør deles, hvilke data som ikke bør deles og hva som må til for å være sikre på at bedrifter har vilje og evne til å nyttiggjøre seg egne og andres data. Ekspertgruppen kommer med 35 anbefalinger.

- Datadrevne metoder vil være en nøkkel til å gjenreise et høyproduktivt næringsliv etter krisen vi nå er inne i. Det å bli god til å utnytte egne data er den viktigste muliggjøreren for å skape verdier, og en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg kunstig intelligens og andre metoder som krever store datavolumer. Derfor anbefaler vi store løft innen kompetanse, regulatoriske avklaringer, kapitaltilgang og innovative anskaffelser, som forutsetninger for rask kraftsamling rundt deling og klargjøring av data i de viktigste bransjene i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv.

Se hele rapporten her(pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.