Historisk arkiv

Norges største bredbåndssatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til bredbånd, og distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen kan gi nytt eller forbedret bredbånd til tusenvis av husstander og bedrifter. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig samfunnet vårt er av en god digital infrastruktur, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Staten bidrar i år med over 400 millioner kroner i tilskudd til bredbånd, etter at Stortinget nylig bevilget 150 millioner kroner ekstra i forbindelse med koronakrisen.

Det er fylkeskommunene som skal forvalte midlene, som skal gå til områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Dette er blant de mest spredtbygde områdene i landet.

- De statlige midlene til bredbånd vil bidra til at enda flere i distrikts-Norge vil få et nytt eller forbedret bredbåndstilbud. Nå som veldig mange bruker hjemmekontor, elevene har hjemmeundervisning og vi har sosial kontakt digitalt, ser vi hvor viktig bredbånd er for både innbyggere og næringsliv i Norge. Denne infrastrukturen gjør at samfunnet kan fungere langt mer normalt enn det som ellers ville vært situasjonen, sier Helleland.

De private markedsaktørene investerer til sammen nesten 10 milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnett, som dekker det meste av befolkningen. De 400 millionene går til områder der markedet ikke sørger for dekning. Her vil trolig fylkeskommunene, kommuner og private aktører også bidra med midler, slik at satsingen blir enda høyere.

- De statlige midlene vil utløse mye lokalt engasjement, slik at vi får mye bredbånd for pengene. Dette er en dugnadsinnsats som Norge har god erfaring med, sier Helleland.

- Vi har lykkes godt med satsingen på mobil- og bredbånd i Norge. 86 prosent av befolkningen har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd på 100 megabit per sekund – mot 63 prosent da denne regjeringen tok over. Vi ligger godt an til å nå målet om 90 prosent høyhastighetsdekning i løpet av året, sier Helleland.

Nkom har i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt en fordelingsnøkkel for bredbåndsmidlene for 2020 basert på dekningssituasjonen i fylkene. Fylkene som har flest innbyggere i spredtbygde strøk uten tilbud om høyhastighetsbredbånd får relativt sett en størst andel av potten. I tråd med regionreformen, skal fylkeskommunene i 2020 overta ansvaret for forvaltningen av midlene.

Les mer fordelingen av årets bredbåndsmidler på Nkoms nettsider

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.