Historisk arkiv

Ny avtale om områdesatsing i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil skape et samfunn med muligheter for alle ved å forbedre levekårene i byområder med store utfordringer. Derfor har staten og Drammen kommune blitt enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats på Strømsø i Drammen.

Statsråd Nikolai Astrup besøker Knutepunkt Strømsø der intensjonsavtale om ny områdesatsing med Drammen kommune ble signert. Til høyre: ordfører Monica Myrvold Berg.
Statsråd Nikolai Astrup besøker Knutepunkt Strømsø der intensjonsavtale om ny områdesatsing med Drammen kommune ble signert. Til høyre: ordfører Monica Myrvold Berg. Foto: Drammen kommune/Birgitte Simensen Berg

– Vi skal sammen bidra til at Strømsø blir et godt sted å vokse opp og leve, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Intensjonsavtalen mellom staten og Drammen kommune ble undertegnet fredag 30. oktober. Avtalen går ut på at staten, kommunen og andre samarbeidspartnere skal gjøre en felles og målrettet innsats for å skape bedre bomiljø, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn og unge på Strømsø. Avtalen gjelder fra 2021 til 2030.

– Strømsø er et område med mange utfordringer, men også mange kvaliteter som kan utvikles videre til det beste for innbyggerne. Jeg har stor tro på samarbeidet som nå kommer på plass, og ser frem til å følge arbeidet som skal gjøres de neste årene for å bedre levekårene i Strømsø, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen.

Deler av Strømsø skårer dårlig på levekårsundersøkelsene, og har store utfordringer knyttet til blant annet fattigdom, arbeidsledighet, helse, støy og forurensning. Drammen kommune har fått 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø i 2020, og regjeringen har foreslått tilsvarende beløp for 2021.

10,6 millioner kroner av midlene i 2020 går over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Resten går over Kunnskapsdepartementets budsjett.

– Jeg er glad vi støtter denne områdesatsingen! Å ha gode barnehager og skoler, hvor alle deltar, bidrar til gode oppvekstvilkår. Tidlig innsats er også viktig for å forebygge frafall fra videregående opplæring. Jeg ser frem mot å se hva slags spennende prosjekter de setter i gang, sier Guri Melby, kunnskapsminister (V).

Regjeringen samarbeider også om områdesatsinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er dermed opparbeidet mye kunnskap og erfaringer som Drammen vil kunne dra nytte av i den nye satsingen.

– Vi må samarbeide på tvers av kommuner, og lære hvilke tiltak som best skaper bedre bo- og bymiljøer. Skal vi ha bærekraftig byutvikling i byene våre, må vi skape bymiljøer der det er trygt og godt å leve, sier Astrup.

Les hele avtalen her (PDF)