Historisk arkiv

Nye strategier for kyst og innland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Naturressurser i distriktene gir vekstgrunnlag for hele landet. Gjennom to nye strategier vil regjeringen utvikle en bedre og mer tilpasset politikk for næringslivet langs kysten og i innlandet.

Næringslivet i Distrikts-Norge går i all hovedsak godt, og veksten i verdiskapingen i de minste sentrale kommunene er høyere enn i resten av landet. Dette er styrker å bygge videre på når regjeringen nå vil spisse den næringspolitiske distriktspolitikken, og tilpasse den til regionale forhold langs kysten og innlandet.

– Mulighetene og utfordringene er ikke de samme på Frøya og i Trysil selv om begge er en del av Distrikts-Norge. Kysten og innlandet har ulike næringskjeder og ulike veier til vekst og utvikling. Med disse to strategiene vil vi spisse politikken, slik at den i størst mulig grad legger til rette for et vekstkraftig næringsliv og arbeidsplasser i hele landet, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Grønne arbeidsplasser

Næringslivet langs kysten har stolte tradisjoner innen blant annet havnæringer og energisektoren. I fjell- og innlandet er skogbruk, bioøkonomi og matproduksjon viktige næringer. Reiselivet, som sysselsetter mange i hele Distrikts-Norge, er avhengig av at naturen forvaltes på en bærekraftig måte.

– Selv om den største utfordringen for mange bedrifter akkurat nå er den pågående koronakrisen, vet vi at næringslivet i årene som kommer skal igjennom et grønt skifte. Disse strategiene skal være et bidrag til at Norge lykkes med grønn omstilling, slik at vi kan skape flere grønne arbeidsplasser i hav, skog og fjellnæringene, sier Helleland. 

Vil få fram potensialet

Distriktspolitikk handler om trygge velferdstjenester, gode fritidstilbud og spennende jobber. For å få til dette må våre bygder og kystsamfunn få mulighet til å ta ut det potensialet som ligger i en bærekraftig bruk av areal og naturressurser slik at de kan skape arbeidsplasser. En fortsatt sterk satsing på digitalisering og samferdsel er viktig.

– Jeg registrerer at noen ønsker at distriktspolitikken skal være en kamp mot utvikling og forbedring, men dette ensidige negative fokuset øker ikke distriktenes attraktivitet. Med disse strategiene skal vi løfte fram muligheten vi har for vekst og utvikling i hele landet, og vise hvordan vi kan utvikle Distrikts-Norge ytterligere i årene som kommer, sier Helleland. 

Regjeringen ser fram til å ha en god dialog med aktører fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv i arbeidet med strategien. Den vil etter planen legges frem til våren.