Historisk arkiv

Ønsker flere ladestasjoner for elbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det blir flere elbiler og vi trenger flere ladestasjoner. Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig. Derfor har vi laget et rundskriv som klargjør reglene for etablering av ladestasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Tall fra SSB viser at det var 260.000 elbiler på norske veier ved inngangen til 2020. Det er en økning på 33 prosent i forhold til året før.

- Det er ingen grunn til å tro at denne veksten vil stoppe opp. Behovet for ladestasjoner er derfor stort, men mange er usikre på reglene, sier Astrup.

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et rundskriv som skal gjøre det enklere å etablere flere ladestasjoner. Rundskrivet gir gode råd om hvordan kommuner, bensinstasjoner, kjøpesentre og andre som trenger ladestasjoner kan gå frem.

I rundskrivet slår departementet fast at ladestasjoner må anses som nødvendig teknisk utrustning til parkeringsplasser. Som hovedregel vil det derfor være adgang til å etablere ladestasjon alle steder som er avsatt til parkering i arealplan.

Den som skal sette opp en ladestasjon må forhøre seg med kommunen om det er nødvendig med byggesøknad. Målet med dette rundskrivet er at det for kommunen skal være en enklest mulig oppgave. Kommunen vil vurdere om ladestasjonens størrelse og plassering tilsier at det må gjøres en nærmere vurdering i forhold til regelverket, eller om tiltaket helt kan unntas fra byggesaksbehandling.

Når det gjelder ladeboks eller vegglader til lading av elbil på egen eiendom, er det ikke nødvendig å kontakte kommunen.

Dersom ladestasjonen f.eks. kommer i strid med bestemmelser om avstand til nabogrenser eller byggegrenser mot vei, vil det være nødvendig med dispensasjon.

Kommunene oppfordres til å sikre at det etableres tilstrekkelig med ladestasjoner gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Det kan enkelt skje ved at kommunen gir bestemmelser om en prosentvis andel ladestasjoner, eller fastsetter antallet ladestasjoner når det reguleres til parkering.

Departementet vil vurdere om det er mulig å forenkle reglene i plan- og bygningsloven for etablering av ladestasjoner.

- Rundskrivet er viktig fordi det tydeliggjør reglene, og viser at etablering av ladestasjoner kan skje enkelt og effektivt. Dette er bra for alle elbileiere, og et viktig skritt i overgangen til fossilfri transport, sier Astrup.

Både Virke og Norsk Elbilforening har pekt på ulik behandling i kommunene når det gjelder etablering av ladestasjoner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00