Forsiden

Historisk arkiv

Oppretter ekspertgruppe for datadeling i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv skal lede en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal se på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet.

– Hvordan og i hvilken grad næringslivet deler data, blir viktig for å skape gode tjenester og arbeidsplasser i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ekspertgruppen skal gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon som nylig har startet opp. Gruppen skal blant annet se på deling av data innen viktige, norske bransjer og mellom verdikjeder.

- Mange i offentlig sektor er godt i gang med å dele og tilgjengeliggjøre data. Fremover blir det viktig med samarbeid i og med næringslivet om denne jobben

Vi tror at jo mer data som deles, jo større blir nytten for samfunnet. Og vi tror også at den enkelte virksomhet kan tjene på å dele sine data, sier Hofstad Helleland.

Hun ser frem til å få konkrete anbefalinger og forslag til det videre arbeidet med stortingsmeldingen. Ekspertgruppen skal levere sin rapport 3. april.

- Hvordan vi forvalter og foredler data som næringslivet sitter på, blir viktig for verdiskapingen i hele Norge. Bedrifter og kompetansemiljøer på små og store steder sitter på verdifulle data som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser i distriktene. Men da må både offentlig sektor og næringslivet dele mer data enn i dag, sier Hofstad Helleland. 

- Deling av data fra bedrifter kan gi viktige impulser til oppstart av helt nye tjenester for forbrukere, næringsliv og det offentlige. Jeg gleder meg til å bidra til å sette søkelys på dette i en norsk sammenheng, slik at myndighetene kan legge til rette for konkurransekraft og samfunnsnytte på best mulig måte, sier Alexandra Bech Gjørv.

 

Her er ekspertgruppen:

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Trondheim (leder)
  • Arve Føyen, advokat og partner i Føyen Torkildsen, Oslo
  • Terje Seljeseth, analysesjef i Stiftelsen Tinius, Oslo
  • Jan Børre Rydningen, seniorrådgiver i GCE Blue Maritim Cluster, Ålesund
  • Astrid Undheim, ansvarlig for teknologi og utvikling i SpareBank SMN fra 1. mars, Trondheim
  • John Markus Lervik, konsernsjef og medgründer i Cognite, Oslo
  • Erland Kjesbu, leder for utvikling og innovasjon i Landbrukets Dataflyt, Steinkjer
  • Jan Helge Viste, prosjektleder i CGE Node, Kristiansand
  • Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway, Oslo
  • Anne Torill Nordsletta, avdelingsleder for helsedata og analyse i Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00