Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rekordstore investeringer i fiberbredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Aldri før er det investert så mye i bredbånd og mobilnett i Norge. Totalt ble det investert 12,2 milliarder kroner i 2019, noe som er 2,5 milliarder kroner mer enn året før. I tillegg stiller staten opp med rekordhøye 406 millioner kroner til bredbånd i distriktene for inneværende år, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

- Dette betyr at enda flere får mulighet til å jobbe hjemmefra, at bedrifter kan selge sine varer på nett og at vi kan ha sosial kontakt digitalt – noe vi under koronakrisen har vært helt avhengig av, sier Helleland.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem tall som viser at det er rekordhøy aktivitet i det norske mobil- og bredbåndsmarkedet.

- Tallene viser at stadig flere får tilgang til høyhastighetsbredbånd og at det fortsatt er vekst i databruk over mobilnettene. Det betyr at regjeringen lykkes med å legge til rette for at enda flere husstander og bedrifter i hele landet får gode mobil- og bredbåndstjenester, sier Helleland.

En stor del av investeringene er knyttet til utbygging av fiber, med over seks milliarder kroner i fjor. For mobilnett er det investeringene i 4G som er sentrale. I perioden 2012-2019 er det investert mer enn 19 milliarder kroner i mobilnett, og over 10 milliarder kroner er knyttet til 4G.

Samlet har omsetningen i 2019 økt med om lag 600 millioner kroner siden 2018 til 34,6 milliarder kroner.

Vekst i fiberbredbånd

Statistikken viser også rekordhøy vekst for antall abonnement på fiberbredbånd. I løpet av 2019 økte antallet abonnement for fiberbredbånd med 154 000.

- Det er den største økningen som er målt i løpet av ett år. Det er gledelig at utrullingen av fiber i Norge fortsetter i høyt tempo, og at stadig flere husstander får glede av raskt bredbånd, sier Helleland.

Antall abonnement basert på fiber var 1,22 millioner ved utgangen av 2019. Det omfatter både privat- og bedriftsmarkedet. Antall privatabonnement økte med 145 000 fra utgangen av 2018 til samme tidspunkt i 2019.

Tiltak for bedre bredbåndsdekning


Regjeringen arbeider for at alle skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Målet er at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbånd med 100 megabit per sekund innen utgangen av 2020.

- Vi er godt i rute med å nå dette målet. Ved utgangen av første halvår 2019 hadde 86 prosent av husstandene tilbud om høyhastighetsbredbånd, sier Helleland.

Regjeringen har gjennomført flere tiltak for å legge til rette for investeringer i sektoren. Et eksempel er ledningsforskriften, som gir felles nasjonale regler for fremføring av fiber langs offentlig vei.

- Den nye bredbåndsutbyggingsloven, som trer i kraft 1. juli, vil også gjøre det enda enklere å bygge mer bredbånd. Vi legger der til rette for at bredbåndsutbyggerne med loven i hånd kan få tilgang til master og rør som allerede finnes. Dette vil gi mer bredbånd for pengene, sier Helleland.

I tillegg tildeler regjeringen over 400 millioner kroner i distriktene der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

- Dette er et rekordstort bredbåndsløft, og vil gi nytt eller forbedret bredbånd til cirka 30.000 husstander i distriktene. Krisen vi er inne i nå viser hvor avhengig vi er av god digital infrastruktur, sier Helleland.

Se pressemelding fra Nkom på deres nettsider

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00