Historisk arkiv

Sognefjorden Kystpark er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Sognefjorden Kystpark bidrar til å ta vare på viktige natur- og kulturverdier i Ytre Sognefjorden. Parken er drevet av mange lokale ildsjeler, og er en flott kandidat til Europarådets landskapspris, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Tangenes i Solund.
Tangenes i Solund. Foto: Stig Steinsund

Sognefjorden Kystpark er en av Norges ni regionalparker. Målet med parken er å ta vare på, skape verdier av og formidle de særegne natur- og kulturverdiene i Ytre-Sognefjorden, og at de som bor i regionen skal lære mer om historien sin og landskapet de bor i.

Kystparken bidrar til å skape lokalt engasjement, noe som har ført til flere prosjekter. Ett av dem er Hardbakke Villsaulag, hvor alle som vil kan bli medlem og få eierskap til en egen sau. Sauene tar vare på kystlyngheien, og folk kan være med når sauene skal fôres, klippes eller flyttes. Villsaulaget brukes som en møteplass på tvers av generasjoner og kulturer, og som en del av undervisningsopplegget på skoler og i barnehager.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nasjonal koordinator for den europeiske landskapskonvensjonen, og har i samarbeid med en bredt sammensatt faggruppe utpekt Sognefjorden Kystpark som Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021. Departementet skal i samarbeid med Sognefjorden Kystpark og Norske Parker utarbeide en presentasjon av arbeidet som skal oversendes juryen i Europarådet.

Les mer om: