Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Statssekretærane Robertsen og Sunde-Eidem mottar NOU i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statssekretær Raymond Robertsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem, Nærings- og fiskeridepartementet, mottar ei utgreiing om næringslivet si betyding for distrikta. Hendinga skjer på Frosta i Trøndelag onsdag 28. oktober.

 

Nett-tv Statsrådane Helleland og Nybø mottar NOU i Trøndelag

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Media er velkomne til å delta når distriktsnæringsutvalet legg fram si utgreing om næringslivet si betyding for distrikta i ein NOU (Noregs offentlege utgreiingar).

Program for onsdag 28. oktober

Stad: Frostagrønt, Småland på Frosta

Kl. 10:00 Leiar i distriktsnæringsutvalet Svein Richard Brandtzæg presenterer utgreinga. Statssekretærane Robertsen og Sunde-Eidem kommenterer. Hendinga strøymast direkte på regjeringen.no og på Kommunal- og moderniseringsdepartementet si Facebook-side.

Kl. 10:45-11.15: Intervjutid for presse. Statssekretærane får ei omvisning i Frostagrønt av dagleg leiar Johan Morten Vold og styreleiar Stig Tore Laugen.

Pressekontaktar

For statssekretær Raymond Robertsen:

Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, tlf. 971 64 835

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

For statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem:

Fungerende kommunikasjonssjef Christine Spersrud Haug, tlf. 975 26 759

Nærings- og fiskeridepartementet sin pressetelefon: 902 51 30