Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Tjeldsund innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-I dag har regjeringen vedtatt at Tjeldsund kommune skal innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er viktig for de samiske innbyggerne at samisk og norsk nå blir likestilt i kommunen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli 2020. Regjeringen sendte i desember forslag om å innlemme Tjeldsund i forvaltningsområdet på høring. Tilbakemeldingene har vært positive og flere har pekt på at innlemmelsen er et viktig for å styrke språkarbeidet i kommunen.

-I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2020 er det foreslått å øke bevilgningen til Sametinget med 2,25 millioner kroner for å dekke merutgiftene, sier Helleland.

Erfaringer fra andre kommuner viser at å bli en del av en del av det samiske forvaltningsområdet bidrar til å gi språket høyere status og anerkjennelse.

-Mange har stått på for å styrke samisk språk og kultur i det markasamiske området. Arbeidet har ført til en kulturell og språklig oppblomstring, ogvil bidra til å gi de samisktalende innbyggerne et bedre språktilbud, sier Linda Hofstad Helleland.

Samisk og norsk er likestilte språk i forvaltningsområdet

Å bli innlemmet i forvaltningsområdet innebærer at samisk og norsk er likestilte språk. Innbyggerne har rett til å bli betjent og få svar på samisk når de henvender seg til offentlige etater, og de har flere rettigheter til opplæring i og på samisk.

Innlemmelse av Tjeldsund kommune vil være et viktig bidrag for ivaretakelse og revitalisering av samisk språk i det markasamiske området.

Forvaltningsområdet for samisk språk består fra 1. juli 2020 av 13 kommuner i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00