Historisk arkiv

Utvalg skal se på generalistkommunesystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil at alle innbyggere skal få tilbud om gode og likeverdige tjenester uansett hvilken kommune de bor i. – Vi må være åpne for å vurdere hvordan vi best kan organisere oss for å få til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I Norge har vi et generalistkommunesystem, som innbærer at alle kommunene har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen. Alle innbyggere har like demokratiske rettigheter og alle kommuner har ansvar for å sørge for et godt lokalsamfunn for dem.

Generalistkommunesystemet legger til rette for et felles, statlig finansieringssystem, og for at lovgivningen gir de samme rammene for organisering, styring og tilsyn for alle kommuner.

– Samtidig er mange kommuner ulike, og det kan derfor spørres om det er riktig å behandle alle kommuner helt likt. Det er nå 30 år siden sist vi hadde en grundig og systematisk gjennomgang av hvordan generalistkommunesystemet fungerer. Nå er tiden inne for en ny gjennomgang, sier Astrup.

Derfor setter regjeringen nå ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet, og se på ulike alternativer til dagens system.

− Dette vil gi oss et godt og saklig grunnlag for å diskutere hvordan vi skal løse og finansiere fremtidens tjenestetilbud til det beste for innbyggerne, sier Astrup.

Stortinget har vedtatt at alle kommunesammenslåinger skal skje basert på frivillighet og lokale initiativ. Utvalget skal derfor ikke tegne et nytt kommunekart.

 • Gjøre en bred kartlegging og analyse av dagens generalistkommunesystem, og hvordan systemet har utviklet seg den senere tid.
 • Vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem.
 • Vurdere alternativer til generalistkommunesystemet, og diskutere fordeler og ulemper med alternativene sammenlignet med dagens system
 • Se på forholdet til og grenseflater mot fylkeskommunen.
 • Innhente erfaringer fra andre sammenlignbare land, som er relevante for utvalgets arbeid og oppdrag.

Her kan du lese mandatet i sin helhet (pdf)

Utvalgsmedlemmer:

 • Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland, Bodø (leder)
 • Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik kommune, Tønsberg
 • Bente Larssen, kommunedirektør i Porsanger kommunePorsanger
 • Ola Helstad, kommunedirektør i Sel kommune, Lom
 • Siv Høgtun, ordfører i Askøy kommune, Askøy
 • Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune, Åfjord
 • Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal kommune, Kvinesdal
 • Jan Erling Klausen, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Lørenskog
 • Dag Ingvar Jacobsen, professor ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Kristiansand
 • Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo
 • Grete Teigland, direktør i helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde
 • Jan-Peder Andreassen, fagdirektør i justis- og kommunalavdelignen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Tromsø

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00