Historisk arkiv

Valgdagen blir 13. september 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det ble bestemt i statsråd i dag.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00