Historisk arkiv

Varsler lønnstak for statlige ledere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil bremse veksten i topplederlønninger i departementer og statlige virksomheter. Derfor varsler han et tak på veksten for 2020 lik frontfaget. Samtidig setter han ned et utvalg som skal se nærmere på lederlønnssystemet.

– Det skal ikke være lønnsfest i staten. Derfor er det viktig at veksten i de statlige lederlønningene holdes på samme nivå som i arbeidslivet for øvrig. Likevel ser vi at lederlønningene i staten øker mer enn frontfaget. Nå setter vi derfor et tak for 2020, sier Astrup.  

Ferske tall viser at lønnsutviklingen for ledere på statens lederlønnssystem for 2019 var på 3,6 prosent. Til sammenligning var frontfagrammen på 3,2 prosent.

Omfatter 240 ansatte

Lederlønnssystemet i staten omfatter i dag om lag 240 ansatte, blant annet departementsråder og virksomhetsledere, som politidirektøren og skattedirektøren. Systemet dekker ikke ledere i statlig eide selskaper eller politikere.

– Departementene har de siste årene fått klar beskjed om at lønnsøkningen for ledere skal holdes innenfor frontfaget og dermed være på linje med lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Når vi likevel ser at lederlønningene øker mer, er det viktig å ta grep, sier Astrup. 

Iverksetter to tiltak

For å få bedre kontroll med lønnsutviklingen for statlige ledere, iverksetter kommunal- og moderniseringsministeren to tiltak: 

  • For året 2020 settes et tak tilsvarende frontfagrammen for det enkelte departementsområde når det gjelder lønnsøkninger for ledere på statens lederlønnssystem og toppledere på hovedtariffavtalen. Dette betyr at det enkelte departement har handlingsrom til å prioritere lønnsutviklingen for sine ledere, med et samlet tak lik frontfagsrammen.
  • Det settes ned et utvalg som skal se på lederlønnssystemet i staten. 

– Det er fem år siden departementet gikk ordentlig gjennom statens lederlønnssystem. Ved å gjennomgå ordningen med jevne mellomrom, kan vi sikre at den er i takt med tiden. Jeg vil ha dialog med hovedsammenslutningene i staten om både mandatet og sammensetningen av utvalget, sier Astrup.