Historisk arkiv

24 kommuner får 55 millioner kroner i tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt til sammen 55 millioner kroner til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette kommer i tillegg til den ordinære utbetalingen i juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt at 55 millioner kroner av skjønnsrammen skal fordeles til kommuner med under 3 200 innbyggere som har spesielt høye utgifter per innbygger til ressurskrevende tjenester.

− Toppfinansieringsordningen er en god ordning for kommunene. Med tilleggskompensasjonen legger vi bedre til rette for at mindre kommuner med høye utgifter skal kunne yte gode tjenester til innbyggere med store behov, sier Astrup.

Kommunene rapporterte inn utgifter for ressurskrevende tjenester til Helsedirektoratet våren 2021. Basert på tallene, utbetalte direktoratet det ordinære toppfinansieringstilskuddet til kommunene i slutten av juni 2021. Departementet har beregnet en tilleggskompensasjon til mindre kommuner med høye utgifter, som kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet og utbetales sammen med rammetilskuddet i begynnelsen av september. 

Fra 2022 foreslår vi å gå over fra en fordeling gjennom skjønnsmidlene til en ordning etter faste kriterier. Det er lagt vekt på å fordele skjønnsmidlene for 2021 etter samme prinsipper som den nye ordningen for 2022.

Fordeling av tilleggskompensasjon ressurskrevende tjenester

K_nr

Kommune

Antall innbyggere

Tilleggskompensasjon (1000 kr.)

1511

Vanylven

3 083

1 190

1514

Sande

2 445

1 785

1811

Bindal

1 397

703

1826

Hattfjelldal

1 267

916

1828

Nesna

1 701

4 472

1851

Lødingen

2 003

5 257

1859

Flakstad

1 238

1 383

1867

2 576

1 380

1874

Moskenes

989

7 288

1875

Hamarøy

2 701

1 845

3051

Rollag

1 386

84

3428

Alvdal

2 405

1 513

3430

Os

1 870

3 042

3449

Sør-Aurdal

2 904

384

4211

Gjerstad

2 430

1 568

4634

Masfjorden

1 660

1 390

4635

Gulen

2 272

2 991

4639

Vik

2 611

503

4646

Fjaler

2 885

555

5417

Salangen

2 089

781

5424

Lyngen

2 773

7 705

5430

Kautokeino

2 920

5 217

5433

Hasvik

983

1 975

5439

Gamvik

1 097

1 073

 

Samlet

 

55 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00